Nieuwsbericht

Wonderlijk gemaakt!

Door Stephan Wesdijk

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Deze week is de lente weer begonnen! Dit betekent dat de natuur weer uit begint te lopen en er weer nieuwe dieren geboren worden. Er komen allemaal lente kriebels vrij bij iedereen!

Om bij deze kriebels aan te sluiten starten wij in het kader van de Vreedzame school deze week voor het eerst met de lessen van Wonderlijk gemaakt. Dit is een christelijke methode! De methode is een lessenserie over relationele en seksuele vorming. In elke jaargroep worden er deze periode enkele lessen gegeven. Daarmee werken we aan doorgaande lijnen door de school.  Als team maken we ook bewuste keuzes welke onderwerpen we aanbieden en welke niet. De lessen zijn gericht op de thema’s uit de figuur in de bijlage.

De leerkracht van de groep zal binnenkort in een aparte lesbrief de lessen en de doelen met u delen. 

Thuis kunt u voor, tijdens of na de lessen ook met uw kind(eren) in gesprek over deze onderwerpen. We hopen dat deze lessen en de gesprekken thuis bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van uw kind! 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan horen we dat graag.

Hartelijke groet,

Team Albert Schweitzer