De naam van de school is ontleend aan de heer Albert Schweitzer (1875-1965). Hij was een veelzijdig mens, die zich bekwaamd heeft tot arts, theoloog, musicus, filosoof en medisch zendeling. Daarbij heeft hij zich tijdens zijn vele reizen bijzonder ingezet voor de vrede, waarvoor hij dan ook in 1952 de Nobelprijs ontving. Tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog droeg hij eraan bij dat 'liefde, toewijding, medelijden,
deelgenootschap en solidariteit’ in allerlei kringen (weer) op de agenda kwamen.

Geïnspireerd door dit gedachtegoed heeft onze school in 2018 een prachtig logo laten ontwerpen waarin onze missie zichtbaar is: Op CBS Albert Schweitzer leren we voor het leven. Dat doen we met elkaar. We leren over de wereld om ons heen en hoe wij in deze wereld kunnen samenleven.