Klachten ongewenst gedrag

Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Interne vertrouwenspersoon

Juf Arianne is interne vertrouwenspersoon. Als er gevoelige zaken spelen waar u hulp bij nodig heeft of als er een vertrouwenskwestie speelt, dan kunt u bij haar terecht. a.stroober@cbsstad.nl   

Externe vertrouwenspersoon

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht. Binnen Kindwijs is de externe vertrouwenspersoon: Dhr. Koen Roozen. Meer informatie vindt u op deze pagina op de Kindwijswebsite.