Medezeggenschapsraad MR en GMR 

De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit teamleden van onze school. 

Teamleden en ouders krijgen zo de mogelijkheid tot meedenken en  inspraak. 

De medezeggenschapsraad bespreekt belangrijke schoolzaken en heeft twee rechten:

Recht van advies: de raad kan advies uitbrengen aan het schoolbestuur aangaande bepaalde zaken. 

Instemmingsrecht: het schoolbestuur heeft de instemming van de raad nodig m.b.t. bepaalde zaken. Instemmingsrecht geldt bv. voor: vaststelling of wijziging van regels op het gebied van veiligheid en gezondheid.  

Zittingsduur: Voor het ouderdeel: dit is 3 jaar en men kan één maal herkozen worden. 

Sinds de bestuurlijke fusies is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Dit orgaan houdt zich bezig met al het bovenschoolse beleid.

Voor belangstellenden is het reglement voor de MR bij het bestuur of bij de (G)MR-leden op te vragen. De MR is te bereiken via: info@cbsstad.nl

Leden:

Arianne Stroober

Voorzitter ( (P)MR

Jorien van Asperen

(P)MR

Lily de Bruyn

(O)MR

Vacant

 (O)MR

De ouderraad

Aan de school is een ouderraad verbonden. Deze bestaat uit ouders en een teamlid die zich op diverse manieren willen inzetten voor de school. Zij coördineren de activiteiten en sturen de verschillende werkgroepen op school aan.

De leden van de ouderraad hebben zitting voor een periode van 3 jaar en zijn 1x herkiesbaar.  

Taken van de ouderraad

  • bevorderen van het contact tussen ouders en school.
  • meehelpen bij het organiseren van: ouderavonden - projecten - excursies - feesten - schoolavonden - sportevenementen - en andere activiteiten.
  • meedenken met het schoolteam over allerlei organisatorische zaken die de school aangaan.
  • beheren van de ouderbijdragen en in overleg met het schoolteam de besteding daarvan. 

Mevr. Naomi de Smit

Mevr. Joyce Moerkeren

Mevr. Nathalie Mijnders

Mevr. Mirjam Sparreboom

Mevr. Heidi roeland

Mevr. Joline van Gurp

Contactpersoon team:

Juf Lianne

Adviesraad

Aan de school is de adviesraad verbonden die samen met de directeur de identiteit van de school waarborgt. De adviesraad wordt tevens betrokken bij de aanname van personeel. Onze school heeft een gezamenlijke adviesraad met CJS ‘t  Kompas uit Den Bommel. 

Mevr. Bianca van Burg

Mevr. Carola Markwat

Mevr. Nanneke van Bechtum

Mevr. Janiëlle Ras

Mevr. Willeke Krijgsheld

De adviesraad heeft een ledenbestand en nieuwe ouders kunnen lid worden van de schoolvereniging. De adviesraad is te bereiken via: info@cbsstad.nl