Op CBS Albert Schweitzer vinden wij in de samenwerking met ouders 3 dingen belangrijk:

1. Wij zijn gelijkwaardig.

2. Wij zijn samen verantwoordelijk.

3. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar.

Dit allemaal met als uitgangspunt: de ontwikkeling van het kind centraal. Wij staan tenslotte voor Samen leren, Samen leven!

Hoe zorgen wij onder andere voor deze samenwerking?

  • Jaarlijks een nieuwjaarsreceptie aan het begin van het schooljaar, voor alle gezinnen en het leerkrachtenteam, in de vorm van een meet, greet en eat om elkaar te ontmoeten.
  • Na een aantal weken in het schooljaar startgesprekken met leerling, ouders en leerkrachten waarbij het welbevinden en de doelen voor het schooljaar centraal staan. 
  • 2 keer per jaar rapportgesprekken.
  • Eventuele tussentijdse zorggesprekken.
  • Ouders kunnen deelnemen in diverse commisies.
  • Ouders kunnen deelnemen aan diverse schoolactiviteiten.

Naast deze vastgelegde vormen van contact staat onze aanpak bekend als transparant, laagdrempelig en positief. Het gedreven en enthousiaste leerkrachtenteam staat altijd open voor gesprek buiten deze momenten om en zal ook niet schromen om contact op te nemen als dit nodig is.