Binnen De Vreedzame school vinden wij de visie en de mening van de kinderen belangrijk. Dit nemen wij mee bij onze (beleids-)keuzes.

Daarom werken wij met een leerlingenraad. De leerlingraad wordt gevormd door 1 leerling per leerjaar (5 tot en met 8). In het totaal dus 4 leerlingen. Deze raad wisselt elk jaar van samenstelling. Aan het begin van het schooljaar mag iedere leerling die interesse heeft in de leerlingenraad een korte presentatie geven waarom hij of zij geschikt is voor de leerlingenraad. Daarna wordt er in de groep (anoniem) gestemd wie er in de leerlingraad de groep vertegenwoordigt.

De leerlingraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur. De directeur zit de leerlingraad voor en zorgt dat er elke twee maanden wordt vergaderd.

Onderwerpen die op de agenda van de leerlingenraad komen zijn o.a; resultaten van tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, het buitenspeelspeelgoed, De Vreedzame School, ECO Schools, goede doelen, andere lopende zaken.

Doelen voor de leerlingen in de leerlingenraad:

  • Leerlingen leren nadenken over het functioneren van een school
  • Ervaring krijgen in vergaderen en het overdragen van informatie
  • Binnen de klas leren een groepsgesprek te voeren
  • Probleemoplossend leren denken
  • Kindgerichte visie binnen school creëren

Vaardigheden leerlingen in de raad:

  • Kunnen luisteren en samenvatten wat er wordt gezegd
  • Sociale omgang met andere leerlingen 
  • Kunnen denken buiten eigen wensen
  • Oplossingsgericht denken ipv probleemversterkend