Nieuwsbericht

Informatiebericht: kringmomenten

Door Marleen Van Rossum

Tijd voor een nieuw informatiebericht. Dit keer over onze kringmomenten. In een ander bericht willen we nog extra aandacht besteden aan de reken- en taalontwikkeling. 

Voor ik begin met het informatiebericht, kijk even goed in de tas van uw zoon/dochter. Hier vindt u het kaartje met inloggegeven voor de schoolfoto's. 

Kringmomenten

We hebben dagelijks twee vaste kringmomenten. In de ochtend voor het eten/drinken en na het spelen/werken. Dit zijn onze leerkringen. Naast deze kringmomenten starten we de dag ook altijd in de kring, eten/drinken we in de kring en sluiten we de dag af in de kring. 

Dit zijn de vakgebieden die we behandelen in de leerkringen: 

  • Taal
  • Rekenen 
  • De vreedzame school
  • Muziek

De leerkringen worden aan groep 1 en 2 samen gegeven. De leerkracht zorgt ervoor dat de kring voor iedereen uitdagend is. In de kring maken we ook regelmatig gebruik van coöperatieve werkvormen. De kinderen leren van, met en door elkaar. 

Taal

Bij taal zijn wij voorbereidend aan de slag om de basis te leggen voor groep 3 t/m 8. We zijn toegespitst op de auditieve ontwikkeling en de fonemische ontwikkeling. Hierbij komen de volgende domeinen aan bod: luisteren, zinnen en woorden, rijmen, klankgroepen, isoleren van klanken, synthese van klanken, analyse van klanken, manipuleren van klanken en letterkennis. Groep 1 moet de domeinen: luisteren, zinnen en woorden, rijmen en klankgroepen beheersen. Groep 2 moet alle domeinen beheersen. In de taalhoek/schrijfhoek kan ook gewerkt worden aan deze domeinen. Denk aan experimenteren met letters, woorden na stempelen, met de duplo letters spelen, de letter van het thema maken etc. Voor groep 2 is dit ook regelmatig een werkje. Ook gaan we aan de slag met begrijpend luisteren, dit is de voorbereiding op begrijpend lezen. 

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode 'met sprongen vooruit'. Misschien heeft u de sticker naast onze deur al zien hangen of de rekenkast al zien staat op onze knutselkast. Juf Alette en juf Marleen de cursus 'met sprongen vooruit' gevolgd. In de methode staan de domeinen tellen-en-rekenen, meten en meetkunde centraal. Hier omheen zijn veel waardevolle lessen ontwikkelt waarbij vrijwel iedere les materiaal of een versje hoort. De lessen zorgen ervoor dat de kinderen een breed getalbegrip krijgen en het vooral ervaren. De kinderen zijn iedere les weer benieuwd wat er uit de rekenkast nodig is of dat we weer een nieuw versje of spel leren. Regelmatig leggen we de materialen die in de les zijn gebruikt in de rekenhoek. De kinderen kunnen dan tijdens het spelen- en werken nog verder gaan. 

De Vreedzame School

Elke week staat er één les van de Vreedzame School centraal. De ene week geeft juf Alette de les en de andere week juf Marleen. Het kan zijn dat er ook vervolgactiviteiten aan die les gekoppeld worden. Verschillende thema’s komen aan bod: we horen bij elkaar, we dragen allemaal ons steentje bij, we hebben hart voor elkaar, we hebben oor voor elkaar, we lossen conflicten zelf op. 

Muziek

Tijdens de muzieklessen maken we gebruik van de methode 123 Zing. We leren liedjes, we klappen mee met het ritme en regelmatig gebruiken we muziekinstrumentjes. Het inloggen bij 123 zing voor leerlingen is helaas nog niet mogelijk. Zodra dit kan, vermelden we dit in het weekbericht. 

Hartelijk dank weer voor het lezen van ons informatiebericht!

Vriendelijke groet,

Juf Alette en juf Marleen